Weryfikujemy przyszłość

Push Back Probes

  • Test wypychania złączy
    Sondy push back służą do weryfikacji i kwalifikacji prawidłowego montażu i blokowania zacisków w złączach oraz upewnienia się, że nie można ich wypchnąć z obudowy.
  • Do tych zastosowań wykorzystywane są sondy kontaktowe o bardzo dużych siłach sprężynowania i wstępnie określonych wysokościach wysięgu.
  • W zależności od środka siły sprężyny mają wartości od 5 N do 25 N.
  • Bardzo często testy push back wymagają sond odpornych na skręcanie z końcówkami łopatkowymi (serie VF100, VF3, VF4).
  • Sondy push-back są również dostępne z okrągłą końcówką bez konstrukcji odpornej na skręcanie (serie V03, V04).
VF100 Push Back Probe 2,54 / 100 [mm/mil], 5,00 A

Seria z główka cylindryczną
Seria z główką łopatkową (spłaszczona)

VF3 Push Back Probe 3,00 / 118 [mm/mil], 8,00 A

Seria z główka cylindryczną
Seria z główką łopatkową (spłaszczona)

V03 Push Back Probe 3,00 / 118 [mm/mil], 8,00 A

Plug-In (wciskana) z funkcją Switch

V04 Push Back Probe 4,00 / 157 [mm/mil], 8,00 A

Plug-In (wciskana) z funkcją Switch

VF4 Push Back Probe 4,00 / 157 [mm/mil] , 10,00 A

Seria z główka cylindryczną
Seria z główką łopatkową (spłaszczona)