Weryfikujemy przyszłość

Kierownictwo spółki IMT Technologies & Solutions deklaruje poniższe, obowiązujące zasady polityki w zakresie jakości.

Zakres specjalizacji

Należymy do czołowych dostawców technologii inspekcji i testowania w regionie środkowoeuropejskim. Jesteśmy przedstawicielami światowych i europejskich liderów w branży i dzięki własnej produkcji oferujemy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania. Jesteśmy dumni z tego, że oprócz doskonałej jakości produktów jesteśmy w stanie zaoferować również wszelkie powiązane i wymagane usługi, takie jak instalacje, szkolenia, kalibracje i serwis.
Bardzo cenimy sobie długotrwałe relacje z naszymi Klientami i staramy się nadać ludzkie oblicze nawet takiej wysoko zaawansowanej branży, którą są inspekcja, testowanie i kontrola jakości. Dlatego naszym celem jest 100% satysfakcja Klienta. Chcemy, żeby nasze technologie maksymalnie przyczyniły się do zwiększenia wydajności procesu produkcji. Zwiększamy prędkości testowania i eliminujemy błędy w produkcji. Nasze technologie gotowe są do wdrożenia w ramach Industry 4.0.

Zobowiązanie do pełnienia wymagań określonych przez odpowiednie przepisy i innych wymagań

Nasze produkty (testery, systemy inspekcyjne, urządzenia dedykowane, urządzenia zrobotyzowane, adaptery, fikstury, moduły, przyrządy), usługi i czynności spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i innych przepisów w zakresie bezpieczeństwa, skuteczności, niezawodności, jak również innych, związanych z nimi wymagań. Swoje zobowiązania wykonujemy i wszelkie działania prowadzimy zgodnie z powyższą deklaracją, śledzimy wszelkie zmiany, uzgadniamy je z zainteresowanymi stronami oraz oceniamy pełnienie zobowiązań w zakresie wymagań tych stron.

Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia

Za pomocą informacji zwrotnej od klientów, z rynku, poprzez identyfikacje i następne wykorzystanie okazji, eliminację zagrożeń, minimalizację ryzyka ciągle doskonalimy wydajność i skuteczność naszego systemu zarządzania jakości w celu zapewnienia satysfakcji wszystkich zainteresowanych stron.
Valašské Meziříčí w dniu 03.01.2020, Josef Mach, MBA, Prezes Zarządu Spółki