Weryfikujemy przyszłość

Zasada kontaktu przez Zarysowanie

Kontakt przez zarysowanie idealnie nadaje się do niezawodnego kontaktu w trudnych warunkach. Nie tylko styka się osiowo, ale także generuje ruch boczny dzięki osiowo symetrycznemu nachyleniu sond stykowych. Ten ruch zarysowania na powierzchni znacznie zwiększa agresywność styku w porównaniu ze standardowymi sondami wysokoprądowymi.

Końcówki sondy stykają się przy skoku sprężyny 0 mm w odległości d od osi środkowej.
Podczas ruchu końcówki sondy przesuwają się na zewnątrz o przesunięcie v.