Weryfikujemy przyszłość

Unites

Test czujnika – HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)

 • Testowanym produktem jest czujnik temperatury z wentylatorem.
 • Czujnik ten służy jako sprzężenie zwrotne dla samochodowych systemów HVAC.
 • Testujemy produkt na końcu procesu produkcyjnego (test End Of Line), a ponadto 1% produkcji poddawany jest testom w komorze klimatycznej i komorze tłumiącej dźwięk (test próbny).
Dostawca Unites

Test czujnika – HVAC  – TEST KOŃCA LINII

 • Celem jest przetestowanie 100% produkcji wyrobów w celu sprawdzenia ich podstawowej funkcjonalności.
 • Test musi być bardzo szybki, aby nie spowalniać procesu produkcyjnego.
 • Aby zapewnić wystarczającą prędkość testowania, mierzonych jest zawsze 8 produktów jednocześnie.

Mierzone wartości:

 • 1-1 000 000 obr./min; ewaluacja 100 ms; dokładność ± 10 obr./min
 • Pomiar poboru prądu, próbkowanie 100 Hz
 • Pomiar napięcia, próbkowanie 100 Hz

Używany sprzęt

 • Unites tester DMT
 • Kontroler Q.station XB firmy Gantner Instruments
 • Gantner Instruments Q.bloxx Xl D101 8 wejść do zliczania impulsów
 • Gantner Instruments Q.bloxx XL A103 8 wejść napięciowych
 • Gantner Instruments Q.bloxx XL A105 4 wejścia dla Pt100
 • TDK Lambda Z20-10-U
 • Komputer przemysłowy

Test czujnika – HVAC  – TEST PRÓBKI

Komora tłumiąca dźwięk

 • Celem pomiaru w komorze dźwiękochłonnej jest dokładne zbadanie właściwości akustycznych produktu.
 • Produkt wyposażony jest w wentylator, który podczas pracy wytwarza sygnał akustyczny.
 • W komorze umieszczane są jednocześnie cztery produkty, które są testowane jeden po drugim.
 • Dzięki umieszczeniu czterech produktów jednocześnie czas obsługi ulega skróceniu, a proces testowania staje się bardziej efektywny.

Mierzone wartości:

 • Duży zakres dynamiki (120+ dB) i zakres częstotliwości (5,6 Hz – 20 kHz)
 • Poziom dźwięku do 140 dB
 • Jednoczesne wagi częstotliwościowe A/B, C, Z (liniowe) i wagi czasowe F, S, I
 • Kasowanie wsteczne – usuwa ostatnie 5 sekund danych pomiarowych
 • Statystyki łączy szerokopasmowych oparte na LAeq, LAF lub LAS
 • Rejestracja sygnału mierzonego w trakcie pomiaru
 • Analiza FFT
 • Zakres 6 – 20 kHz bez wartości szczytowych
 • Częstotliwość środkowa 10 kHz
 • Prędkość 1-1 000 000 obr./min; ewaluacja 100 ms; dokładność ± 10 obr./min

Sprzęt:

 • Tester Unites CMT
 • Jednostka dystrybucji mocy Unites
 • Kontroler Q.station XB firmy Gantner Instruments
 • Gantner Instruments Q.bloxx Xl D101 8 wejść do zliczania impulsów
 • Komora dźwiękochłonna Studio Box
 • Brüel & Kjær 2250
 • TDK Lambda Z20-10-U
 • Interfejs VPC G6
 • Monarch IRS-W
 • Komputer przemysłowy z UPSem

 

Test czujnika – HVAC  – TEST KOMORY KLIMATYCZNEJ

 • Celem badania w komorze klimatycznej jest sprawdzenie poprawności funkcjonalności produktu w zakresie temperatur od -20°C do +80°C.
 • Badanie odbywa się w określonych punktach profilu temperaturowego, po ustabilizowaniu się temperatury.
 • Profil temperaturowy jest utrzymywany przez godziny i w jego trakcie zmienia się napięcie zasilania.
 • Testuje to produkt pod kątem warunków granicznych, w jakich musi działać.
 • Aby zapewnić efektywność procesu testowania, jednorazowo testujemy 32 sztuki.

Mierzone wartości:

 • Temperatura -40 +120
 • Możliwość osuszenia powietrzem
 • Zakres dynamiki 120 dB – do 140 dB
 • 24- lub 16-bitowy zapis całości lub części pomiaru
 • Rejestrowanie łączy szerokopasmowych i widma
 • Wyświetlanie profilu rejestrowania ze znacznikami
 • Funkcja kasowania wstecznego umożliwiająca ręczne usuwanie niepożądanych zdarzeń związanych z hałasem
 • Analiza FFT
 • Zakres 6 – 20 kHz bez wartości szczytowych
 • Częstotliwość środkowa 10 kHz
 • Prędkość 1-1 000 000 obr./min; ewaluacja 100 ms; dokładność ± 10 obr./min

Używany sprzęt:

 • Tester Unites CMT
 • Jednostka dystrybucji mocy Unites
 • System temperaturowy CTS T-40/50 (-40°C +180°C)
 • Brüel&Kjær 2250 L
 • TDK Lambda Z20-10-U
 • Keysight DMM 34465A
 • Interfejs VPC G6
 • Komputer przemysłowy z UPSem