Weryfikujemy przyszłość

Unites

Unimet – adaptery testowe

 • Rodzina adapterów testowych to zestaw SW i HW.
 • Oprogramowanie SW jest w większości projektowane jako oparte na menu, dla wygody użytkownika.
 • Użytkownik nie potrzebuje standardowego kompilatora ani dedykowanego języka, aby stworzyć program testowy np. dla dyskretnych urządzeń.
Dostawca Unites

UNIMET Adaptery do testów

 • Adaptery testowe (TAxx) dodatkowo rozszerzają możliwości bazowej stacji testowej (M3000, UNIMET 3000, UNIMET 2020).
 • Zawierają dodatkowe przyrządy niezbędne do testowania dedykowanej rodziny urządzeń.
 • Z sukcesem kontynuowaliśmy rozwój adapterów testowych M3000, pierwotnie zaprojektowanych przez SZ Testsysteme GmbH w Amerang.
 • Nasze nowo zaprojektowane adaptery testowe to TA37 (dyskretne półprzewodniki) i TA39 (OpAmps) spełniają nowe wymagania ery współczesnych półprzewodników.
 • Oczywiście nadal możemy oferować nieco przeprojektowane, ale nadal kompatybilne, wersje oryginalnych adapterów testowych firmy SZ Testsyteme.
 • Wszystkie TA są kontrolowane przez SCADUS, nasze uniwersalne oprogramowanie testowe.
 • Kompletny dostarczony pakiet TAxx zawiera także tzw. Golden Device tj. mi. urządzenia z protokołowanymi wynikami badań i referencjami
 • Adaptery gniazd z dedykowanym gniazdem urządzenia i obwodami aplikacyjnymi.

TA37

Testowanie:

Tranzystory (NPN, PNP, małej mocy, Darlington, tranzystory polowe (kanał N, kanał P, Power-MOS)), diody, diody Zennera, macierze, opcjonalnie 2000 V.

Zakresy testowe: 600V/100A

PARAMETRY – TRANZYSTORY BIPOLARNE

 • Napięcie przebicia VCE0(BR)
 • Napięcie przebicia VCES(BR)
 • Napięcie nasycenia VCE(sat)
 • Napięcie nasycenia VCB0
 • Napięcie przebicia VCB0
 • Napięcie przebicia VEB0
 • Napięcie przewodzenia diody VF(dioda)
 • Prąd odcięcia kolektora/emitera ICEO, ICBO, IEBO
 • Przy napięciu VBE(on)
 • Wzmocnienie prądu stałego hfe(DC)
 • Wzmocnienie prądu AC h21e(AC)

PARAMETRY – TRIAK I TYRYSTORY

 • Prąd wyzwalania bramki IGT
 • Napięcie wyzwalania bramki VGT
 • Prąd upływu w stanie wyłączonym IDO
 • Hold CurrentIH
 • Latch current IL

PARAMETRY – DIODY I DIODY ZENNERA

 • Napięcie przewodzenia VF
 • Napięcie wsteczne VR
 • Napięcie Zenera VS
 • Odwrotny prąd upływowy IR
 • Opór dynamiczny DC RD dyn
 • Opór dynamiczny AC Rz

PARAMETRY – MOS-FET

 • Napięcie przebicia V(BR)DSSO
 • pór cieplny Rth
 • Odwrotne napięcie diody VSD
 • Napięcie progowe bramki VGS
 • Na oporze RDS(on)
 • Transkonduktancja przewodzenia gfs
 • Prąd upływowy do przodu/do tyłu IGSS
 • Na napięciu VDS(on)
 • Identyfikator prądu drenu w stanie włączenia (on)

TA39

Testowanie:

 • Wzmacniacze operacyjne, Komparatory, Chopper OA.
 • Napięcie niezrównoważenia wejściowego VOS
 • Zakres regulacji napięcia offsetowego
 • Dodatni/ujemny prąd zasilania VRGOS
 • Wejściowy prąd polaryzacji IB
 • Wejściowy prąd polaryzacji IB+/IB
 • Wejście offset prądu IOS
 • Duże wzmocnienie napięcia sygnału AVO
 • Szybkość narastania ±SR+/SR
 • Współczynnik odrzucenia trybu wspólnego CMRR
 • Współczynnik tłumienia zasilania PSRR+/PSRR
 • Wahania napięcia wyjściowego VO+/VO
 • Gain bandwidth product GBP
 • Transduktancja przewodzenia GM
 • Prąd zwarciowy ISC
 • Test działania FCT

TA01

Adapter testowy RLC.

Testowanie:

 • Rezystory
 • Kondensatory
 • Cewki indukcyjne
 • Można mierzyć rezystancję, pojemność i indukcyjność.
 • Można także ustawić wartość referencyjną i porównać w punktach procentowych odchylenie od wartości referencyjnej.
 • W przypadku kondensatorów i cewek adapter mierzy także tangens delta – wartość 1/Q.

TA02B

Testowanie:

przekaźniki monostabilne, przekaźniki bistabilne z 1 lub 2 cewkami.

Testowalne parametry:

 • Rezystancja cewki RCOIL
 • Napięcie przewodzenia diody Vtwd
 • Test przypadku ICASE
 • Rezystancja styku RCONTACT
 • Prąd upływowy Ileak
 • Test działania FCT
 • Odbiór energii. Voperate, Ioperate
 • Energia po porzuceniu Vrelease, Irelease
 • Czas zadziałania toperate, (V), (I)
 • Czas zwolnienia tzwolnienie, (V), (I)
 • Czas tranzytu t tranzyt, (V), (I)
 • Synchroniczność tsync
 • Czas odbicia tbounce
 • Numer odbicia nbounce

TA03B

Testowanie:

Regulatory

 • Napięcie wyjściowe Vo
 • Regulacja linii RegLine
 • Regulacja obciążenia RegLoad
 • Prąd spoczynkowy Iq
 • Odrzucenie tętnienia SVR
 • Zresetuj prąd upływowy Ileak
 • Prąd zwarciowy Isc
 • Zanik napięcia DOV
 • Resetuj czas opóźnienia Tres
 • Resetuj szerokość impulsu Trpw

Zresetuj napięcie wyjściowe Vres


TA06B

Testowanie:

Transoptory z analogowymi wejściami/wyjściami, 1–4 urządzeń w pakiecie.​

 • Aktualny współczynnik transferu CTR
 • Napięcie nasycenia lub napięcie wyjściowe Vsat, Vout
 • Prąd ciemny lub prąd wyjściowy IOH, IOUT
 • Napięcie przewodzenia diody lub napięcie wejściowe Vfd, Vin
 • Napięcie przebicia diody Vbr
 • Czas włączenia ton
 • Czas wyłączenia toff
 • Prąd wsteczny lub prąd wejściowy Iin
 • Prąd zasilania ICC
 • Prąd wyjściowy IOS
 • Prąd załączenia IE
 • Próg lub histereza Prądów/Napięć I/UTH

 


TA08B

Testowanie:

 • Przetworniki A/C,
 • Przetworniki D/A,
 • Urządzenia Sample & Hold,
 • Napięcie odniesienia

TA10B

Testowanie:

CMOS, HCMOS, NMOS, PMOS, TTL (LS, ALS, S, FAST, etc.), DTL, HTL, ECL.


TA15B

Testowanie:

 • Przełączniki strony niskiej, Przełączniki strony wysokiej.
 • 6 programowalnych źródeł odniesienia
 • Źródło zasilania 45V/100A (szczyt)
 • Sterownik pinowy ±12V
 • Wzmacniacz różnicowy
 • Rozszerzenie VI-Source PSM51 ±51V/5A

TA16B

Testowanie:

statyczna pamięć RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM.

 • Adresy bitów 0…16
 • Bity danych 0…16
 • Bity kontrolne 0…7
 • Czas dostępu 0…630ms
 • Programowalne źródła napięcia/prądu, liczniki i inne przyrządy

TA17B

Testowanie:

procesorów i urządzeń peryferyjnych, pamięci, tablic logicznych, urządzeń logicznych TTL.

ARCHITEKTURA GRUP TESTOWYCH

 • 48 dwukierunkowych sygnałów testowych
 • Szybkość transmisji danych do 10 MHz
 • Test sprzętu oceniający w trybie wejściowym
 • Oczekiwane dane przechowywane w kanale wyjściowym
 • Dane wejściowe porównano z danymi oczekiwanymi
 • Znaki błędów przechowywanych wektorów wejściowych
 • 10-bitowy licznik zdarzeń awaryjnych