Weryfikujemy przyszłość

Unites

Tester Urządzeń przeciwprzepięciowych

 • Ochronniki przeciwprzepięciowe są ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo połączeń elektrycznych.
 • Gwarantują ograniczenie skoków napięcia, które mogą uszkodzić podłączone urządzenia.
 • Testery wysokiego napięcia sprawdzają poprawność działania zabezpieczenia przepięciowego i wskaźników stanu (LED, sygnalizacja dźwiękowa), wytrzymałość elektryczną oraz mierzą prąd upływowy.
Dostawca Unites

Tester Urządzeń przeciwprzepięciowych

Pomiar:

 • Pomiar rezystancji
 • Test warystorów
 • Pomiar prądów upływowych
 • Pomiar wytrzymałości elektrycznej
 • Pomiar koloru diody LED
 • Pomiar częstotliwości migania diody LED
 • Pomiar natężenia sygnalizacji dźwiękowej

Używany sprzęt:

 • Źródło FUG MCP 14-2000
 • Tester wysokiego napięcia Finero FST 110
 • Multiplekser wysokiego napięcia FST 150
 • Analizator LED Feasa
 • Keysight DMM 34465A

Parametry:

 • Zasilanie wysokim napięciem max. 5kV AC i 5kV DC (maks. Moc 500VA) do badań wytrzymałości dielektrycznej
 • Rozruch źródła od 60 ms do 30 s
 • Zasilanie ciągłe do 2kV/14mA
 • Pomiar koloru i natężenia diod LED
 • Pomiar natężenia sygnalizacji dźwiękowej