Weryfikujemy przyszłość

Unites

Tester Silnika DC

 • Urządzenie do badania i pomiaru charakterystyk momentu obrotowego silników AKKS i prądu stałego.
 • Aplikacja jest kontrolowana przez LabView i została zaprojektowana specjalnie w celu spełnienia różnych wymagań klienta.
Dostawca Unites

Tester Silnika DC

AKKS

 • Urządzeniem można sterować za pomocą sekwencji ręcznych lub automatycznych.
 • W trybie auto sekwencji parametry definiowane są w pliku .csv.
 • Aplikacja komunikuje się z DUT (Device Under Test) za pomocą programu CANoe (poprzez Vector).
 • Sterowanie testowanym urządzeniem zapewnia protokół LIN. Liczba zwojów, tryb uśpienia itp.
 • Wszystkie pomiary działają w czasie rzeczywistym i są wyświetlane na ekranie.
 • Na koniec pomiaru protokół pomiarowy generowany jest automatycznie w pliku Excel.

Pomiar:

 • Napięcie zasilania
 • Prąd
 • Moment obrotowy
 • Kąt obrotu wału
 • Prąd hamowania
 • Prądy uśpienia (gdy urządzenie jest wyłączone w trybie uśpienia)

– częstotliwość próbkowania 1000s/s

SILNIK PRĄDU STAŁEGO

 • Urządzeniem można sterować za pomocą sekwencji ręcznych lub automatycznych.
 • W trybie auto sekwencji parametry definiowane są w pliku .csv.
 • Klient może zdefiniować parametry pomiarowe dla różnych modeli silników.
 • Następnie w ustawieniach aplikacji wybierany jest konkretny model.
 • Przed pomiarem silnik pracuje, wykrywany jest kierunek obrotów, następnie załączany jest hamulec aż do całkowitego zatrzymania silnika.
 • Podczas procesu wszystkie charakterystyki obciążenia są rejestrowane, a następnie wyświetlane na ekranie.
 • Zmierzone wartości są następnie oceniane za pomocą programu obliczającego wartość skuteczną (momentu obrotowego, obrotów i prądu).
 • Wartości te są zapisywane w pliku datalog, a następnie generowane są wykresy w programie Excel.

Pomiar:

 • Napięcie zasilania
 • Prąd
 • Moment obrotowy
 • Prąd hamulca
 • Napięcie czujnika Halla