Weryfikujemy przyszłość

Unites

Test HVAC

Tester HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) przeznaczony jest do testowania urządzeń klimatyzacji w samochodach.

Dostawca Unites

Test HVAC

 • Zwykle składa się z 3 enkoderów – 2 enkoderów temperatury ze względu na 2 strefy i intensywność wentylatora.
 • Aby przetestować funkcjonalność należy obrócić enkoderami, odczytać sygnały komunikacyjne (poprzez LIN lub CAN), wcisnąć pokrętła i zmierzyć intensywność tła LED

POMIAR

 • Napięcie zasilania
 • Prąd zasilania
 • Prąd uśpienia
 • Czas przełączania
 • Kontrola diody
 • Częstotliwość PWM
 • Przesunięcie fazowe sygnałów enkoderów

INNE FUNKCJE

 • Kontrola komunikacji
 • Golden sample
 • Odczyt kodu QR
 • Drukowanie etykiet
 • Grawerowanie elementów NOK
 • Sprawdzenie zamknięcia obudowy
 • Kontrola śrub
 • Kontakt pneumatyczny
 • Programowanie
 • Kontrola działania przycisku
 • Kompaktowa obudowa
 • Redbox
 • Traceability
 • Styk – Złącza, piny, punkty testowe
 • Obciążenie — elektryczne, rezystory, prawdziwy wentylator
 • Pomiar czasu – Oscyloskop
 • Digitizer sygnału

PARAMETRY

 • Zasilanie do 60V/10A
 • Komunikacja — cyfrowe wejścia/wyjścia, LIN, CAN, CXPI