Weryfikujemy przyszłość

Nordson Matrix

Seria XT

Urządzenia z serii XT posiadają funkcję innych, automatycznych aparatów rentgenowskich Matrix, lecz działają w trybie off-line i zajmują mniej przestrzeni. Dzięki swojej konstrukcji oferują one elastyczną kontrolę 2D i 2,5D, pozwalając na dokonywanie dokładnej analizy zespołów elektronicznych. Maszyny XT wyposażone są w unikalny system pozycjonowania Hexapod, który potrafi wychylić badany przedmiot nawet o 65°, co eliminuje problemy ze zachodzeniem na siebie poszczególnych elementów. Model XT-6A dodatkowo wyposażony jest w jednostronny przenośnik in-out i stanowisko Load/Unload do inspekcji w dawkach.

Kategoria Tomografy komputerowe in-line
Dostawca Matrix

Główne cechy i korzyści urządzenia

  • Elastyczny system AXI off-line z załadunkiem ręcznym / za pomocą przenośnika
  • Mikroogniskowa, zamknięta lampa RTG (niewymagająca konserwacji)
  • Ekstremalnie szeroki kąt widzenia – nawet do 65°
  • Programowalne napędy serwo dla wszystkich osi ruchu
  • Detektor cyfrowy CMOS
  • Automatyczna kalibracja detektora, lampy i osi pozycjonujących
  • Czytnik kodów kreskowych dla kontroli produktów i wyboru programu
  • Opcja kompletnego śledzenia produktu dzięki zastosowaniu konfigurowalnego interfejsu MES

Powiązane kategorie

Urządzenia do badań RTG off-line

Urządzenia rentgenowskie YXLON 2D i 3D do mikroogniskowej inspekcji elektroniki i zespołów elektronicznych. Produkty niemieckiej firmy YXLON...