Weryfikujemy przyszłość

Nordson Matrix

Seria X#

Maszyny z serii X# to wielofunkcyjne, automatyczne aparaty rentgenowskie (AXI) do szerokiego zakresu zastosowań. Chodzi o elastyczny system z możliwością dostosowania do kontroli wielu produktów – np. dużych komponentów, bondowanych przewodów, dużych płyt SMT, modułów elektrycznych o wysokiej mocy oraz gotowych zespołów (Final Assembly).

Kategoria Tomografy komputerowe in-line
Dostawca Matrix

Główne cechy i korzyści urządzenia

  • Elastyczny, automatyczny system RTG dla zastosowania in-line/off-line
  • Mikroogniskowa, zamknięta lampa RTG (niewymagająca konserwacji)
  • Programowalne napędy serwo dla wszystkich osi ruchu
    Detektor cyfrowy CMOS
  • Automatyczna kalibracja detektora, lampy i osi pozycjonujących
  • Czytnik kodów kreskowych dla kontroli produktów i wyboru programu
  • Opcja kompletnego śledzenia produktu dzięki zastosowaniu konfigurowalnego interfejsu MES

Urządzenie Matrix z serii X# uzupełnia istniejące stanowiska rentgenowskie w naszym zakładzie produkcyjnym i znacząco rozszerza możliwości dokładnego wykrywania wad i następnego sortowania produktów końcowych – AVX Lanškroun, Czechy

AVX Lanškroun

Powiązane kategorie

Urządzenia do badań RTG off-line

Urządzenia rentgenowskie YXLON 2D i 3D do mikroogniskowej inspekcji elektroniki i zespołów elektronicznych. Produkty niemieckiej firmy YXLON...