Weryfikujemy przyszłość

Nowe sondy wysokoprądowe można projektować indywidualnie zgodnie z aplikacją i konfiguracją testową, np.:

• Podstawowa sonda wysokoprądowa
• Sonda wysokoprądowa podstawowa + przyłącze pneumatyczne
• Sonda koncentryczna + kontakt
• Sonda koncentryczna + kontakt + połączenie pneumatyczne
• Sonda koncentryczna + kontakt + czujnik temperatury
• Sonda koncentryczna + kontakt + czujnik temperatury + przyłącze pneumatyczne
• Sonda koncentryczna + kontakt + czujnik temperatury + drugi kontakt

Jeśli wymagany jest czujnik temperatury, zwykle do wyboru są czujniki PT100, PT1000, TypeK i NTC. Trzeci otwór może być wykorzystany do drugiego kontaktu czujnika lub do aktywnego chłodzenia sprężonym powietrzem. Zobacz rysunek poniżej.

Przykłady: