Weryfikujemy przyszłość

EvoCera®

EvoCera to innowacyjny materiał łączący właściwości najnowszej wysokowydajnej ceramiki z ciągliwością stali, ze znacznie wyższym modułem Weibulla niż konwencjonalna ceramika przemysłowa.

Pozwala to na projektowanie i produkcję materiału w oparciu o Finite Element Analysis (FEA) In Design and Production.

Elementy konstrukcyjne wykonane z EvoCera zachowują swoją wyjątkowo wysoką wytrzymałość i stabilność wymiarową nawet przy ciągłych cyklicznych obciążeniach.

 • Elastyczność i plastyczność
 • Niemagnesowalny i izolujący elektrycznie
 • Wyjątkowa wytrzymałość i stabilność wymiarowa
 • Obliczenia i projektowanie zgodnie z MES
 • Wysoka odporność na ścieranie, korozję i temperaturę
 • Znacznie niższy rozkład wytrzymałości
 • Wysoka odporność na zużycie
 • Stabilność w wysokich temperaturach
 • Neutralność elektryczna i magnetyczna
 • Neutralność częstotliwościowa
 • Odporny na tarcie
 • Chemicznie obojętny
Moduł Weibulla 
nazywany też współczynnikiem wiarygodności tworzywa. Wartość modułu, określając rozrzut wytrzymałości materiału, 
wiąże się z gęstością prawdopodobieństwa występowania defektu. 
Im wyższa jego wartość , tym węższy jest przedział wielkości defektów.
Elementy wykorzystywane w technologii dozowania

 • Tłoki i ślimaki dozujące
 • Suwaki dozujące
 • Kompletne jednostki dozujące
 • Tłoki
 • Ostrza
 • Gniazda zaworów
Uchwyty montażowe

W zależności od zastosowania, uchwyt może wymagać odporności na temperaturę, niemagnetyczności, odporności na ścieranie lub być nieprzewodzący.

Idealnymi kandydatami są tutaj wysokowydajne tworzywa sztuczne oraz wysokowydajna ceramika.

Jednostka
A-132
(Aluminium oxide)
A-141
(Aluminium oxide)
Z-141
(Zirconium oxide)
Cerazur
Volcera 141
(Silicon nitride)
EvoCera
Materiał AI2O3
>99,7%
AI2O3
>99,99%
ZrO2 Y-PSZ ZrO2 Y-PSZ Si3N4
Kolor kość słoniowa różowy biały niebieski szary, czarny
Gęstość (g/cm3) 3.9 3.9 >6.04 6 3.2 5.9
Wytrzymałość na zginanie (MPa) 390 390 1200 1300 1000 400
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) 3900 3900 3000 3000 2500 3000
Moduł sprężystości (GPa) 390 390 205 205 320 218
Wytrzymałość na złamanie (MPa√m) 5.2 5.2 8 12 6.4
Moduł Weibulla 12 12 12 25 14 50
Twardość Vickersa (HV 0.5) 2000 2000 1300 1150 1650 1047
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (10 -6K-1) 5.5-8.4 5.5-8.4 10 10 3.4 11.1
Przewodność cieplna (W/mK) 28 28 <2 <2 22 3.55
Odporność na szok termiczny (ΔT°C) 120 180 290 280 830
Maksymalna temperatura pracy (°C) 1700 1700 1000 1000 1200
Rezystywność objętościowa w 20°C (Ω cm) > 1017 > 1015 > 1010 > 1010 > 1011
Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) 22 30 20