Weryfikujemy przyszłość

Cerazur®

Cerazur® to nazwa wysokowydajnej ceramiki wykonanej z częściowo stabilizowanego tlenku cyrkonu.

Ze względu na wysoką wytrzymałość na zginanie i twardość materiał ten idealnie nadaje się do zastosowań wymagających dużych obciążeń mechanicznych.

Zakres zastosowania niebieskiej, wysokowydajnej ceramiki sięga od lokalizowania śrub, przez kołki pozycjonujące, aż po złożone geometrie, takie jak wtyki testowe.

Dzięki swojej wysokiej wytrzymałości i fenomenalnej odporności na uderzenia określana jest mianem stali ceramicznej.

  • Wysoka odporność na zużycie
  • Stabilność w wysokich temperaturach
  • Neutralność elektryczna i magnetyczna
  • Neutralność częstotliwościowa
  • Odporny na tarcie
  • Chemicznie obojętny
Piny pozycjonujące, centrujące, z łbem

  • elektrycznie nieprzewodzące
  • odporne chemicznie.

Charakteryzują się izolacją elektryczną i nie powodują ścierania metalu, co jest szczególnie ważne w branżach specjalizujących się w produkcji delikatnych podzespołów, takich jak na przykład płytki drukowane.

Gniazda i adaptery
Szczeki chwytaków
Jednostka
A-132
(Aluminium oxide)
A-141
(Aluminium oxide)
Z-141
(Zirconium oxide)
Cerazur
Volcera 141
(Silicon nitride)
EvoCera
Materiał AI2O3
>99,7%
AI2O3
>99,99%
ZrO2 Y-PSZ ZrO2 Y-PSZ Si3N4
Kolor kość słoniowa różowy biały niebieski szary, czarny
Gęstość (g/cm3) 3.9 3.9 >6.04 6 3.2 5.9
Wytrzymałość na zginanie (MPa) 390 390 1200 1300 1000 400
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) 3900 3900 3000 3000 2500 3000
Moduł sprężystości (GPa) 390 390 205 205 320 218
Wytrzymałość na złamanie (MPa√m) 5.2 5.2 8 12 6.4
Moduł Weibulla 12 12 12 25 14 50
Twardość Vickersa (HV 0.5) 2000 2000 1300 1150 1650 1047
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (10 -6K-1) 5.5-8.4 5.5-8.4 10 10 3.4 11.1
Przewodność cieplna (W/mK) 28 28 <2 <2 22 3.55
Odporność na szok termiczny (ΔT°C) 120 180 290 280 830
Maksymalna temperatura pracy (°C) 1700 1700 1000 1000 1200
Rezystywność objętościowa w 20°C (Ω cm) > 1017 > 1015 > 1010 > 1010 > 1011
Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) 22 30 20