Weryfikujemy przyszłość

Aluminium oxide

Tlenek glinu to ceramika techniczna która jest bardzo twarda i niezwykle odporny na zużycie i korozję.

Kalcynacja i złożone procesy mielenia są wykorzystywane do tworzenia wysokiej jakości AI2O3 o wysokiej czystości.

Stosowany w naszych produktach tlenek glinu zapewnia doskonałą odporność na korozję oraz wysoką wytrzymałość dielektryczną, co tłumaczy jego częste stosowanie jako izolatora.

W porównaniu z innymi ceramikami materiał ten jest doskonałym przewodnikiem ciepła

Pierścienie ślizgowe i pierścienie współpracujące

Odporność na korozję, odporność na agresywne media, odporność na ciśnienie i odporność na zużycie to kluczowe właściwości materiałów wymaganych dla tych produktów. Jednocześnie opór tarcia musi być ograniczony do minimum.

Komponenty próżnioszczelne
Wiele procesów technicznych, takich jak produkcja półprzewodników, technologia medyczna czy testowanie materiałów, odbywa się w próżni.
Rdzenie szpulkowe

Dzięki korzystnym właściwościom ceramiki, takim jak odporność termiczna i chemiczna oraz wymaganej neutralności częstotliwości, szpulki z tlenku glinu są również stosowane praktycznie bez ograniczeń w każdym możliwym zastosowaniu.

Jednostka
A-132
(Aluminium oxide)
A-141
(Aluminium oxide)
Z-141
(Zirconium oxide)
Cerazur
Volcera 141
(Silicon nitride)
EvoCera
Materiał AI2O3
>99,7%
AI2O3
>99,99%
ZrO2 Y-PSZ ZrO2 Y-PSZ Si3N4
Kolor kość słoniowa różowy biały niebieski szary, czarny
Gęstość (g/cm3) 3.9 3.9 >6.04 6 3.2 5.9
Wytrzymałość na zginanie (MPa) 390 390 1200 1300 1000 400
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) 3900 3900 3000 3000 2500 3000
Moduł sprężystości (GPa) 390 390 205 205 320 218
Wytrzymałość na złamanie (MPa√m) 5.2 5.2 8 12 6.4
Moduł Weibulla 12 12 12 25 14 50
Twardość Vickersa (HV 0.5) 2000 2000 1300 1150 1650 1047
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (10 -6K-1) 5.5-8.4 5.5-8.4 10 10 3.4 11.1
Przewodność cieplna (W/mK) 28 28 <2 <2 22 3.55
Odporność na szok termiczny (ΔT°C) 120 180 290 280 830
Maksymalna temperatura pracy (°C) 1700 1700 1000 1000 1200
Rezystywność objętościowa w 20°C (Ω cm) > 1017 > 1015 > 1010 > 1010 > 1011
Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) 22 30 20