Weryfikujemy przyszłość

Liczarka rentgenowska elementów SMD XRHCount firmy Visiconsult cieszy się dużym powodzeniem w zakładach produkcji elektroniki na całym świecie. Nowi klienci mogą teraz skorzystać z kolejnych udoskonaleń, które czynią maszyny jeszcze bardziej funkcjonalnymi, niezawodnymi i wszechstronnymi.

Urządzenie XRHCount po dostawie na miejsce przeznaczenia natychmiast gotowe jest do pracy. Praca systemu, działającego na zasadzie plug and play, oparta jest na globalnej bazie danych zapisanej w urządzeniu, co eliminuje konieczność nauczania systemu na miejscu u Klienta. Odpada więc czasochłonna implementacja urządzenia. Wciąż można korzystać ze sprawdzonej chmury liczarki, która teraz oferowana jest również w wersji offline. Nowa generacja systemów jest nawet o 20% szybsza i średni czas zliczania elementów na jednym nośniku wynosi ok. 8,5 sekundy. W razie skorzystania z funkcji jednoczesnego zliczania 4 rolek osiągamy czas zaledwie 2 sekundy na rolkę!

Poniższa tabela zawiera porównanie czasów zliczania przy różnych konfiguracjach, uwzględniających umieszczenie nośnika z elementami w urządzeniu + analizę elementów + wyjęcie nośnika z urządzenia.

Szuflada do umieszczania nośników z elementami SMD została zoptymalizowana poprzez zastosowanie prowadnic liniowych i obniżenie wagi. Dodatkowo został obniżony czas potrzebny na konserwację urządzenia poprzez zwiększenie liczby punktów dostępu do maszyny dla pracowników serwisu.

Najnowsza wersja oprogramowania posiada bardzo intuicyjny interfejs użytkownika, opracowany w oparciu o wymagania klientów w zakresie nowoczesnej obsługi maszyny za pomocą ekranu dotykowego.

Dla bardzo wymagających użytkowników możliwa jest integracja z ramionami robotycznymi lub nawet wbudowanie w istniejącą linię (system in-line). XRHCount gotowy jest do podłączenia do istniejących sieci w zakładzie Klienta. Dane otrzymywane w czasie rzeczywistym można wysyłać do istniejących systemów ERP lub można je też wyeksportować do standardowych formatów XLS, CSV lub TXT.