Weryfikujemy przyszłość
PL
EN

Tester DMT

Tester DMT

Tester DMT jest modułowym układem testującym, który umożliwia szybkie dokonywanie pomiarów zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych parametrów zespołów funkcjonalnych. System dodatkowo umożliwia dokonywanie podstawowych pomiarów ICT za pomocą opcjonalnych akcesoriów. Urządzenie zostało zaprojektowane jako modułowe, pozwalające na wbudowanie szerokiej gamy instrumentów – zarówno własnych, jak i zewnętrznych. Tester DMT sterowany jest za pomocą własnego oprogramowania SCADUS.

Tester nadaje się również do wbudowania w linie testujące i kompletujące, połączone z bazami danych użytkowników i systemami zarządzania jakością. Możliwość graficznego przedstawienia wyników i modyfikacji parametrów mierzonej płyty w trakcie wykonywania testu na podstawie zmierzonych wartości.

Testowanie mechaniczne, elektryczne i optyczne, testy kamerowe, sterowanie za pomocą oprogramowania SCADUS, łatwa rozbudowa, szeroka gama instrumentów, obsługa opcji śledzenia, testy FCT i ICT, możliwość wbudowanie czytników 1D i 3D, samokontrola instrumentów, miernik cyfrowy z możliwością kalibracji, możliwość podłączenia do bazy danych użytkownika, separacja galwaniczna części sterującej i pomiarowej, możliwość wbudowania w linie testujące i kompletujące, rozwiązanie pod klucz – konfiguracja testera, aplikacje, fikstura, serwis

Przykłady instrumentów zewnętrznych:

  • moduły DAQ
  • programowalne źródła
  • programowalne obciążenia
  • interfejsy komunikacyjne – LIN, CAN, I2C, SPI, UART itd.
  • oscyloskopy
  • systemy kamerowe AOI
  • analizatory optyczne
  • i inne...
Nahoru